Konferencja na temat cierpienia i choroby przeżywanej u kresu życia

26-28 stycznia odbędzie się w Częstochowie XI Ogólnopolska Konferencja pt. „Cierpienie i choroba przeżywana u kresu życia – aktualne dylematy w opiece paliatywnej i hospicyjnej”. Wydarzeniu patronują arcybiskup metropolita częstochowski ks. dr Stanisław Nowak oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko.
Wykłady wygłoszą m.in.: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, dr n. med. Jan Iwaszczyszyn, mgr Alicja Włoch, Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, ks. dr Antoni Bartoszek oraz o. prof. dr hab. Jacek Salij.
W programie przewidziane są cztery sesje naukowe. Oto niektóre z tematów, które zostaną poruszone w trakcie konferencji: „Etyka troski, wsparcia i bycie tuż obok… Jej znaczenie w pielęgniarskiej opiece paliatywnej”, „Neuropatyczny ból nowotworowy. Ocena skuteczności farmakologicznych metod leczenia bólu neuropatycznego”, „Znajdź sprzymierzeńca w sobie… Techniki relaksacyjne w opiece paliatywnej” oraz „W żałobie – czas nowej nadziei i nowej miłości”.
W programie znajdą się również warsztaty tematyczne, przedstawienie teatralne oraz zwiedzanie Jasnej Góry. Konferencję zakończy walne zebranie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.
W konferencji wezmą udział pracownicy Hospicjum Domowego Caritas Archidiecezji Warszawskiej: dr Katarzyna Bargieł, dr Barbara Kołakowska, Agata Błądzińska, Anna Felakowska oraz Marta Bestry
Konferencja rozpocznie się w piątek wspólną mszą świętą i adoracją w kaplicy, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Skip to content