Kard. Glemp: pomóżmy ofiarom kataklizmu w Azji

Warszawa, 30.12.2004
Kard. Józef Glemp zaapelował do wszystkich księży archidiecezji warszawskiej, by w okresie świątecznym, do 9 stycznia włącznie, przeprowadzili w kościołach zbiórkę do puszek na rzecz poszkodowanych wskutek kataklizmu w Azji. Prymas Polski zachęca też do modlitwy za tych, których zastała nagła i niespodziewana śmierć. Najnowsze dane o ofiarach trzęsienia ziemi i tsunami mówią o ponad 80 tys. zabitych osób.
Publikujemy treść apelu:
Czcigodni Księża Proboszczowie i Rektorzy kościołów Archidiecezji Warszawskiej!
Cały świat jest poruszony ogromną katastrofą, jaką wywołało niespotykane w swych rozmiarach trzęsienie ziemi koło wyspy Sumatra, dotykając nieszczęściem kilka krajów na trzech kontynentach. Módlmy się za dziesiątki tysięcy ludzi, których zastała nagła i niespodziewana śmierć. Miliony ludzi zostało dotkniętych skutkami powodzi. Możemy przyjść im ze skromną pomocą. Dlatego proszę, aby w najbliższych dniach świąt, do niedzieli 9 stycznia 2005 r. włącznie, przeprowadzić zbiórkę ofiar do puszek i przysłać zebrane pieniądze do Kurii Metropolitalnej.
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
Kard. Józef Glemp
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Prymas Polski

Skip to content