Kapłani Caritas Archidiecezji Warszawskiej wyróznieni

Dnia 24 grudnia na opłatku duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej Ksiądz Prymas w obecności Nuncjusza Apostolskiego Ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka wręczył prawo noszenia rokiety i mantoletu dwóm kapłanom pracującym w Caritas Warszawskiej. Tymi kapłanami są: ks. Mirosław Jaworski dyrektor Caritas Warszawskiej oraz ks. Jarosław Mrówczyński kapelan Centrum Charytatywnego Res Sacra Miser i Rektor Kaplicy przy Krakowskim Przedmieściu 62. Ks. Kapelan został także dyrektorem biura przy Episkopacie Polski do spraw kontaktów ze Wspólnotą Europejską w Brukseli.

Skip to content