Jubileusz ks. Wojciecha Czarnowskiego

18 czerwca jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził ks. Wojciech Czarnowski, założyciel Ośrodka Charytatywnego „Tylko z Darów Miłosierdzia”. W uroczystej mszy świętej obok parafian wzięły udział osoby bezdomne, a także dyr. Caritas AW,  ks.  Zbigniew Zembrzuski, kierownik i pracownicy Ośrodka.
Ks. Wojciech Czarnowski w latach 70-tych ubiegłego wieku organizował na ul. Żytniej życie duszpasterskie. Odbudowana przez niego ze zniszczeń wojennych kaplica, w której modliła się ongiś św. Faustyna stała się zaczątkiem powołanej potem parafii. Wśród wielu inicjatyw Jubilata warto wymienić opiekę nad środowiskiem kultury- w latach 80-tych w tutejszym kosciele miały miejsce spektakle teatralne, koncerty, wystawy, projekcje filmowe, dyskusje i odczyty. Chwile te przypomniał obecny na mszy aktor Olgierd Łukaszewicz, który wyrecytował fragment „Wieczernika” wystawionego tu niegdyś  przez środowisko polskich artystów.
Drugą ważną sferą działalności ks. Czarnowskiego była pomoc charytatywna. W podwórku parafii zapoczątkował wszechstronną opiekę nad bezdomnymi i ubogimi wznosząc budynki schroniska, które dzisiaj jest prowadzone przez Caritas AW.
Uroczystości jubileuszowe zorganizowane przez Parafię Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny zakończyło wspólne świętowanie, w ramach którego mieszkańcy schroniska poczęstowali wszystkich obiadem.

Skip to content