„JESTEM OK” na Żytniej

Socjoterapia jest bezpośrednią formą pomocy adresowaną zwykle do osób z zaburzeniami zachowania i przyjmującą postać ustrukturalizowanych  spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Zapełnia ona lukę w sposobach udzielania pomocy psychologicznej osobom z objawami nieprzystosowania społecznego.
Istotne w procesie socjoterapii są: formy aktywności uczestników zajęć, kontakt terapeutyczny, grupa będąca przedmiotem i podmiotem zmiany korekcyjnej, charakter zaburzenia osób, do których proces socjoterapeutyczny jest adresowany.
Socjoterapia ukierunkowana jest na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania, niektórych zaburzeń emocjonalnych. Zaburzenia te zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny, powodują i intensyfikują trudności społeczne.
U podłoża znacznej grupy zaburzeń przejawiających się często zachowaniami nieakceptowanymi społecznie, tkwią zwykle czynniki środowiskowe. Część osób pochodzi z rodzin, w których wzajemne stosunki między dzieckiem a rodzicami są niepomyślne, występuje problem uzależnienia lub przestępczości, a także psychologiczne albo społeczne nieprzystosowanie rodziców.
Te niekorzystne warunki wychowawcze wpływają na przebieg rozwoju osobistego i społecznego oraz na rozumienie problemów i otaczającej  rzeczywistości. Dlatego też zadaniem socjoterapii jest wspomaganie  w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości.
Grupa prowadzona przez Pawła Leśniewskiego w Ośrodku „Tylko” przy Żytniej składa się z 7 osób.
U każdego występuje niska samoocena, nie potrafią powiedzieć w czym są dobrzy, nie znają swoich mocnych stron, nie potrafią do siebie mówić tylko krzyczą. Stąd pomysł na zajęcia socjoterapeutyczne podczas których uczymy się:
– wzmacniania poczucia własnej wartości
– następuje integracja zespołu
– korygowanie obrazu siebie, własnych możliwości
– uświadamianie oraz nauka wyrażania emocji
– nauka tolerancji
 
„Jestem OK” to kolejny godny zauważenia pomysł na wzmacnianie potencjałów ludzkich na drodze wychodzenia z bezdomności :). Pomysł, który może być realizowany przy wsparciu i pełnej akceptacji Kierownika p. Czarnockiego.
Ewa Jasik- Wardalińska.

Skip to content