Socjoterapia jest bezpośrednią formą pomocy adresowaną zwykle do osób z zaburzeniami zachowania i przyjmującą postać ustrukturalizowanych  spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Zapełnia ona lukę w sposobach udzielania pomocy psychologicznej osobom z objawami nieprzystosowania społecznego.

Istotne w procesie socjoterapii są: formy aktywności uczestników zajęć, kontakt terapeutyczny, grupa będąca przedmiotem i podmiotem zmiany korekcyjnej, charakter zaburzenia osób, do których proces socjoterapeutyczny jest adresowany.

Socjoterapia ukierunkowana jest na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania, niektórych zaburzeń emocjonalnych. Zaburzenia te zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny, powodują i intensyfikują trudności społeczne.

U podłoża znacznej grupy zaburzeń przejawiających się często zachowaniami nieakceptowanymi społecznie, tkwią zwykle czynniki środowiskowe. Część osób pochodzi z rodzin, w których wzajemne stosunki między dzieckiem a rodzicami są niepomyślne, występuje problem uzależnienia lub przestępczości, a także psychologiczne albo społeczne nieprzystosowanie rodziców.

Te niekorzystne warunki wychowawcze wpływają na przebieg rozwoju osobistego i społecznego oraz na rozumienie problemów i otaczającej  rzeczywistości. Dlatego też zadaniem socjoterapii jest wspomaganie  w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości.

Grupa prowadzona przez Pawła Leśniewskiego w Ośrodku „Tylko” przy Żytniej składa się z 7 osób.

U każdego występuje niska samoocena, nie potrafią powiedzieć w czym są dobrzy, nie znają swoich mocnych stron, nie potrafią do siebie mówić tylko krzyczą. Stąd pomysł na zajęcia socjoterapeutyczne podczas których uczymy się:

– wzmacniania poczucia własnej wartości

– następuje integracja zespołu

– korygowanie obrazu siebie, własnych możliwości

– uświadamianie oraz nauka wyrażania emocji

– nauka tolerancji

 

„Jestem OK” to kolejny godny zauważenia pomysł na wzmacnianie potencjałów ludzkich na drodze wychodzenia z bezdomności :). Pomysł, który może być realizowany przy wsparciu i pełnej akceptacji Kierownika p. Czarnockiego.

Ewa Jasik- Wardalińska.