Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej

W związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja zespołu zabytkowych budynków Caritas Archidiecezji Warszawskiej znajdujących się przy Trakcie Królewskim w Warszawie”, dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” Caritas Archidiecezji  Warszawskiej poszukuje osoby na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe techniczne (np. elektryczne);
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie teletechniki i automatyki;
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
 • minimum 3 lata pracy w wykonawstwie i 3 lata w nadzorze inwestorskim; w tym przynajmniej 18 miesięcy przy realizacji robót budowlanych obejmujących budowę, remont lub przebudowę budynku objętego nadzorem konserwatorskim;
 • znajomość kosztorysowania;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • dobry stan zdrowia (dopuszczenie do pracy na wysokości powyżej 3m).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 1/4 etatu;
 • współpracę z doświadczonym i różnorodnym zespołem;
 • ubezpieczenie grupowe;
 • prywatną opiekę medyczną.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny.
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dokumenty należy przesłać na adres: warszawa@caritasaw.pl do dnia 21.06.2021r do godziny 12:00.

Skip to content