Inna Scena w Pedagogium

02 czerwca  „INNA SCENA” wystąpiła w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM z przedstawieniem  pt.: „Życiowe refleksje”.  Gościnnie wystąpił z nami, prezentując swój monolog, nasz socjoterapeuta, doktorant pedagogiki w PEDAGOGIUM Paweł Leśniewski
Konferencja Naukowa w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM, w Warszawie pt. ” Ile dobrego jest w człowieku-sieroctwo, emanacja dobra czy zła” zakończona! 🙂 Byliśmy tam nie tylko z referatami naukowymi ale też z występami teatralnym i tanecznym! Grupa Terapeutyczno-Teatralna „Inna Scena” z Caritas AW wystąpiła z sukcesem z przedstawieniem pt.: „Życiowe refleksje”, a dzieciaki z Pieczy Zastępczej od Sylwii i Waldka Łysakowskich – z montażem taneczno-muzycznym. „Inna Scena” otrzymała podziękowania na piśmie, które podpisał rektor prof M. Konopczyński, oraz profesor Hanna Żuraw. :).

Skip to content