Inna scena w Instytucie Psychiatrii

31 maja 2016 ” INNA SCENA” wystąpiła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Oddziale Psychiatrii Sądowej wystawiając „Życiowe refleksje” przed pacjentami. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Paweł Leśniewski, nasz socjoterapeuta.
Od 2013 roku w nowym budynku Kliniki funkcjonuje oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia dysponujący 60 miejscami, w tym 15 dla kobiet i 45 dla mężczyzn. Oddział spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria techniczne wzmocnionego poziomu zabezpieczenia, dysponuje pełnym monitoringiem, zabezpieczeniem pracowników ochrony, zapleczem sportowym, pracowniami terapeutycznymi. W Klinice stosowany jest pełen zakres metod leczenia chorób i zaburzeń psychicznych, w tym farmakoterapia, psychoterapia, inne formy leczenia biologicznego.  W ramach oddziału realizowane są zajęcia terapeutyczne w postaci psychoedukacji dotyczącej choroby psychicznej, treningu umiejętności społecznych, psychoterapii grupowej, grupy psychoedukacyjnej dla rodzin pacjentów, konsultacji rodzinnych, terapii uzależnień, muzykoterapii, psychorysunku, filmoterapii, treningu funkcji poznawczych, socjoterapii, różnych form terapii zajęciowej, arteterapii, zajęć sportowych, rehabilitacji, różnych form treningów behawioralnych.
Przedstawienie teatralne w wykonaniu Grupy Terapeutyczno-Teatralnej „Inna  Scena” wpisało się zatem bardzo dobrze w działalność leczniczo-psychoterapeutyczną. Zostaliśmy oprowadzeni po pracowniach terapeutycznych, widzieliśmy pokój w którym pracuje psycholog indywidualnie i z grupą pacjentów-skazanych, chorych, kącik rekreacyjny z mnóstwem przedmiotów wykonanych przez pacjentów z gipsu, papieru, malunki na szkle… Przepiękne! Na koniec, po występie otrzymaliśmy od pacjentów piękny wazon wykonany z papieru z siedmioma słonecznikami, też  z papieru no i cudnego, złotego ptaka z rozpostartymi do lotu skrzydłami – z papieru :). Bardzo dziękujemy!
Ewa Jasik-Wardalińska, terapeutka, pedagog.

Skip to content