15 kwietnia 2008 r. odbędzie się w sali konferencyjnej Caritas AW, przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 spotkanie przewodniczących Parafialnych Zespołów Caritas.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie spraw związanych z koloniami letnimi 2008 oraz z dystrybucją żywności unijnej – program PEAD 2008.