Inauguracja II Mazowieckiego Konkursu Papieskiego dla gimnazjalistów już się odbyła

Zgłoszenie do 16.12.2008 r.
Dnia 28 listopada br., w siedzibie Caritas Archidiecezji Warszawskiej odbyło się spotkanie inaugurujące II Mazowiecki Konkurs Papieski. Druga edycja konkursu uzyskała duchowy fundament. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w intencji inicjatorów, organizatorów, pedagogów, katechetów i wychowawców oraz uczestników II Mazowieckiego Konkursu Papieskiego oraz w intencji funkcjonujących już Klubów Jana Pawła II i powstających Szkolnych Kół Caritas. Eucharystię sprawował ks. Marek Michalczyk wicedyrektor Caritas A.W., wiceprzewodniczący komisji konkursowej. Po Mszy świętej odbyło się spotkanie pod przewodnictwem dr. Tomasza Bartla, przewodniczącego komisji konkursowej. Gościem specjalnym był pan profesor Gabriel Turowski, wieloletni (ponad 50-letni, przyjaciel i współpracownik „Wujka” Karola Wojtyły, Jana Pawła II), który wygłosił wykład: „Jan Paweł II wychowawcą młodzieży”. Komisja i zgromadzeni goście skorzystali z wieloletniego doświadczenia pana profesora, nie tylko słuchając wykładu, ale także zadając pytania dotyczące tematów i zadań zawartych w programie II Mazowieckiego Konkursu Papieskiego. Pan Gabriel Turowski otrzymał dyplom Przyjaciela Młodzieżowych Kół Caritas. Profesor obiecał współpracę merytoryczną z komisją konkursową w zakresie inspirowania pracy programowej Szkolnych Kół Caritas i Klubów Jana Pawła II. Przekazał też przesłanie od Sługi Bożego Jana Pawła II dla Szkolnych Kół Caritas: Każdy jest naszym bliźnim, służmy mu z miłością na miarę naszych możliwości.
Komunikat organizacyjny z dnia 2.12.2008 r.
Indywidualne zgłoszenia do kuratoryjnego II Mazowieckiego Konkursu Papieskiego będą przyjmowane elektronicznie poprzez specjalny arkusz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie Caritas A.W. (www.warszawa.caritas.pl) tylko do 16.12.2008 r. Projekty związane ze szkolnymi Klubami Jana Pawła II oraz powstającymi Szkolnymi Kołami Caritas należy przekazać elektronicznie do 16.12.br. W poprzedniej edycji konkursu uczestniczyło ponad 1600 uczniów. Finaliści otrzymali specjalne punkty przy rekrutacji do liceum, a zwycięzcy uczestniczyli bezpłatnie w pielgrzymce do Rzymu z okazji 3-ciej rocznicy przejścia do domu Ojca ukochanego Jana Pawła II. W obecnej edycji zwycięzcy zostaną zaproszeni na bezpłatną pielgrzymkę do Rzymu na uroczyste zakończenie Roku św. Pawła (29.06.2009 r.).
W Łagiewnikach w Światowym Centrum Miłosierdzia Bożego od pierwszej soboty adwentu 2008 r. (6.12.) liderzy Klubów Jana Pawła II oraz Szkolnych Kół Caritas z Mazowsza oraz całej Polski i młodzież polonijna wraz z opiekunami są zaproszeni na spotkania formacyjne, które planowane są w pierwsze soboty każdego miesiąca. Spotkania odbywają się w godz. 15.00 – 22.00. W ten sposób uczniowie wraz z nauczycielami mogą pogłębić znajomość zasadniczego wymiaru pontyfikatu Jana Pawła II: „słowem kluczowym Jego pontyfikatu jest Miłosierdzie Boże” (Benedykt XVI, 2.06.2008 r.) Poprzez łagiewnickie spotkania formacyjne młodzież włącza się w wieczory modlitwy, które są wyrazem dziękczynienia za dar Sługi Bożego Jana Pawła II (szczegółowy program o raz warunki wyjazdu formacyjnego do Krakowa i Wadowic znajduje się na stronie www.keryx.eu).

Skip to content