III Tydzień Bezpłatnych Porad Eksperckich

W dniach 5-12 maja 2014 w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas AW przy ulicy Gorlickiej odbył się III Tydzień Bezpłatnych Porad Eksperckich. W ramach Tygodnia eksperci spotkali się z 66 osobami, które miały potrzebę skonsultowania swojego problemu. Zainteresowanie było tak duże, że 23 i 27 maja zorganizowano dodatkowe dyżury prawnika , neurologopedy i podologa. Największym powodzeniem cieszyły się porady prawne. Do czterech radców prawnych  zgłosiło się 19 klientów. Po kilkanaście osób przyjęli także: dietetyk, psycholog, psychoterapeuta i logopeda.  Łącznie udzieliono 82 porady stacjonarne i 9 porad telefonicznych.
Kierownictwo Caritas Archidiecezji Warszawskiej i świetlicy przy ul. Gorlickiej składa Serdeczne podziękowania każdemu spośród 25 ekspertów, którzy przez udział w akcji uczcili  jubileusz 25-lecia działalności organizacji.

Skip to content