II Mazowiecki Konkurs Papieski

Wojewódzka Komisja II Mazowieckiego Konkursu Papieskiego zaprasza na III stopień tj. finał II Mazowieckiego Konkursu Papieskiego, który odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62, 8 maja 2009 r. (piątek) początek o godz. 12.00, przewidywane zakończenie ok. godz. 14.15.
Do finału Konkursu zakwalifikowano 45 uczniów. Pełna lista została opublikowana na stronie internetowej Caritas AW. www.warszawa.caritas.pl (znak: II Mazowiecki Konkurs Papieski)
Uczniowie proszeni są o przybycie wraz z opiekunami na 30 min. przed rozpoczęciem finału. Każdy uczeń powinien posiadać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.
Każdy finalista powinien przekazać Komisji – bezpośrednio przed rozpoczęciem finału – dane konieczne do przygotowywanych zaświadczeń kuratoryjnych (dla finalistów i laureatów):
• imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia (miejscowość i województwo);
• dane o uczniu (która klasa ),
• informację o gimnazjum (numer i pełną nazwa oraz adres gimnazjum).
Dane te powinny być potwierdzone przez sekretariat gimnazjum.
Finaliści przyjeżdżają pod opieką nauczycieli bądź rodziców. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody materialne zaistniałe w czasie trwania Konkursu. Ubezpieczenie uczestników należy do szkół reprezentowanych przez finalistów.

Skip to content