II Mazowiecki Konkurs Papieski

Komunikat nr 1 Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z dnia 22 stycznia 2009 r.

Wojewódzka Komisja II Mazowieckiego Konkursu Papieskiego na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2009 r. podsumowała etap szkolny Konkursu.
Wojewódzka Komisja Konkursowa składa serdeczne podziękowania dyrektorom szkół
i Szkolnym Komisjom Konkursowym oraz opiekunom Szkolnych Klubów Jana Pawła II za przeprowadzenie I stopnia Konkursu.

w kategorii I (dla uczniów) zatwierdzono punkty za prace pisemne uczniów przyznane przez Szkolne Komisje Konkursowe. Do II stopnia (rejonowego) Konkursu zakwalifikowano wszystkich uczniów, których prace zostały nadesłane do Wojewódzkiej Komisji. Pełna lista zostanie opublikowana na stronach internetowych Caritas AW i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Gratulujemy wszystkim uczniom.

w kategorii III (dla szkół – sprawozdania z działalności Klubów Jana Pawła II) postanowiono nagrodzić
6 szkół: Publiczne Gimnazjum w Woli Rębkowskiej; Gimnazjum Klasyczne w Ostrołęce; Gimnazjum w Helenowie; Gimnazjum nr 112 w Warszawie (Włochy); Gimnazjum nr 116 w Warszawie (Wilanów); Gimnazjum nr 145 w Warszawie (Targówek).
Dyplomy dla Klubów Jana Pawła II oraz nagrody pieniężne zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia Konkursu w dniu 6 czerwca 2009 roku.
Zachęcamy wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie do zakładania Klubów Jana Pawła II jako nowej formy zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych. W całej Polsce powstało 2008 roku około 100 Klubów Jana Pawła II. Zachęcamy również do zakładania Szkolnych Kół Caritas. Na stronach internetowych Caritas AW w poszczególnych diecezjach znajdują się materiały pomocne przy zakładaniu Szkolnego Koła Caritas.

II stopień (rejonowy) Mazowieckiego Konkursu Papieskiego odbędzie się 4 marca 2009 r. (środa)
o godz. 14.00. Test zostanie przeprowadzony w kilku szkołach, w następujących miastach:

Ostrołęka: Gimnazjum Klasyczne, 07-410 Ostrołęka, ul. Szwedzka 2 tel. (29) 7648944
Płock: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, 09-402 Płock, ul.Padlewskiego 2 tel. (24) 3658681
Siedlce: I Katolickie Liceum Ogólnokszt., 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 54 (25) 6321077
Warszawa: Gimnazjum nr 72, ul. Przybyszewskiego 45 (Bielany) tel.(22) 834 06 73
Warszawa: Gimnazjum nr 145, ul. Krasiczyńska 4/6 (Targówek), tel. (22) 675 63 03

Uczniowie proszeni są o przybycie wraz z opiekunami na 30 min. przed rozpoczęciem testu. Każdy uczeń powinien posiadać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość ucznia. Finaliści przyjeżdżają pod opieką Nauczycieli bądź Rodziców. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody materialne zaistniałe w czasie trwania Konkursu.
Ubezpieczenie uczestników należy do szkół reprezentowanych przez uczestników poszczególnych etapów.
Każda ze szkół uczestniczących w II stopniu konkursu otrzyma drogą elektroniczną zawiadomienie o miejscu i godzinie eliminacji rejonowych.

Komunikat przygotował koordynator II Mazowieckiego Konkursu Papieskiego – Marek Malisiewicz

Załącznik: wykaz szkół, w których uczniowie będą uczestniczyć w stopniu rejonowym (4 III 2009 r. godz. 14.00) zostanie zamieszczony na stronie Caritas AW: www.warszawa.caritas.pl (znak: II Mazowiecki Konkurs Papieski)

Skip to content