II Mazowiecki Konkurs Papieski

Komunikat nr 3 Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
z dnia 16 marca 2009 r.
4 III 2009 r. odbył się II stopień (rejonowy) II Mazowieckiego Konkursu Papieskiego.
Wojewódzka Komisja Konkursowa składa serdeczne podziękowanie dyrektorom szkół
i Komisjom Konkursowym za przeprowadzenie Konkursu.
Do III stopnia Konkursu (finału) zostało zakwalifikowanych 45 uczniów.
Pełna lista uczestników i finalistów stopnia rejonowego została opublikowana na stronie internetowej Caritas AW. www.warszawa.caritas.pl (znak: II Mazowiecki Konkurs Papieski). Gratulujemy wszystkim uczniom i dziękujemy szkolnym opiekunom.
III stopień (finał) II Mazowieckiego Konkursu Papieskiego odbędzie się w Warszawie 8 maja 2009 r. (piątek) o godz. 14.00.
Finaliści proszeni są o przybycie pod opieką nauczycieli bądź rodziców 30 min. przed rozpoczęciem testu. Każdy powinien posiadać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody materialne zaistniałe w czasie trwania Konkursu.
Ubezpieczenie uczestników należy do szkół reprezentowanych przez uczestników poszczególnych etapów.
dr Tomasz Bartel
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji
II Mazowieckiego Konkursu Papieskiego
Komunikat przygotował koordynator II Mazowieckiego Konkursu Papieskiego – Marek Malisiewicz .

Skip to content