II Krajowa Konferencja na temat Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi

W ramach Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowało 11 czerwca II Krajową Konferencję na temat Zwalczania i Zapobieganie Handlowi Ludźmi.
W konferencji wzięło udział siedmiu przedstawicieli Caritas Archidiecezji Warszawskiej, aktywnie zaangażowanych w realizacje Projektu Przeciwdziałania Prostytucji Przymuszonej i Handlowi Ludźmi „Nadzieja”.
Spotkanie otworzył Wiesław Tarka, podsekretarz stanu w MSWiA i przewodniczący Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. W obradach plenarnych wystąpili goście: szefowa Reprezentacji Komisji Europejskiej w Warszawie i przedstawicielka Rzecznika Praw Dziecka. Następnie Piotr Mierecki, sekretarz Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, zaprezentował stan prac nad realizacją rekomendacji I Krajowej Konferencji. Zgromadzeni mogli również wysłuchać przedstawicielki Fundacji La Strada, która podzieliła się doświadczeniami z realizacji Programu Wsparcia i Ochrony Ofiar/Świadków Handlu Ludźmi, oraz przedstawicielki Komendy Głównej Policji, która mówiła o obozach pracy w Południowych Włoszech.
W trakcie drugiej części konferencji pracowano w grupach dyskusyjnych. Mówiono o systemie wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi, problematyce handlu dziećmi, identyfikacji ofiar handlu ludźmi.
Podczas dyskusji wypracowano rekomendacje, które staną się przedmiotem pracy Grupy Roboczej Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na najbliższe miesiące.
II Krajowa Konferencja zorganizowana przez MSWiA była też okazją do nawiązania kontaktów i podzielenia się doświadczeniami z pracy blisko stu osób zaangażowanych w zwalczanie i przeciwdziałanie handlowi ludźmi na terenie całego kraju.

Skip to content