I semestr roku szkolnego 2011/2012

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 warszawska Caritas obejmie programem „Skrzydła” 55 dzieci. Średni dochód na jedną osobę w rodzinie ta dziecka wynosi około 200-300 zł na osobę. Caritas AW będzie refundowała faktury za zakupioną dla dzieci odzież, obuwie, leki, przybory szkolne a także wydatki na posiłki i zajęcia dodatkowe (np. kurs języka obcego, naukę tańca czy trening piłki nożnej).
Na realizację programu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 wydatkowanych będzie około 28 tysięcy zł.
Jest to kwota pozyskana dzięki ofiarności darczyńców. Serdecznie dziękujemy zarówno darczyńcom indywidualnym jak firmom. Dzięki Wam pomoc dotrze do dzieci naprawdę potrzebujących.