I semestr roku szkolnego 2011/2012

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 warszawska Caritas obejmie programem „Skrzydła” 55 dzieci. Średni dochód na jedną osobę w rodzinie ta dziecka wynosi około 200-300 zł na osobę. Caritas AW będzie refundowała faktury za zakupioną dla dzieci odzież, obuwie, leki, przybory szkolne a także wydatki na posiłki i zajęcia dodatkowe (np. kurs języka obcego, naukę tańca czy trening piłki nożnej).
Na realizację programu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 wydatkowanych będzie około 28 tysięcy zł.
Jest to kwota pozyskana dzięki ofiarności darczyńców. Serdecznie dziękujemy zarówno darczyńcom indywidualnym jak firmom. Dzięki Wam pomoc dotrze do dzieci naprawdę potrzebujących.

Skip to content