I Międzynarodowy Dzień Ubogich.

Ojciec Święty Franciszek, na  zakończenie Roku Miłosierdzia, w Liście Apostolskim Misericordia et Misera ogłosił, że w XXXIII niedzielę zwykłą, tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata cały Kościół będzie obchodził Międzynarodowy Dzień Ubogich. W tym roku po raz pierwszy dzień ten był obchodzony 19 listopada pod hasłem Nie miłujmy słowem, ale czynem, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana Apostoła.
W orędziu papieskim czytamy:  „Zapraszam cały Kościół, mężczyzn i kobiety dobrej woli, do spojrzenia w tym szczególnym dniu na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywają naszej solidarności. To są nasi bracia i nasze siostry, stworzeni i kochani przez tego samego Ojca Niebieskiego. Dzień ten powinien zwrócić uwagę wierzących, aby przeciwstawiali się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa, a uczynili kulturę spotkania swoim stylem życia. Jednocześnie chciałbym również poprosić wszystkich, niezależnie od przynależności religijnej, o otwarcie się na wspólnotę
z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa”
(nr 6).
Zgodnie z wolą Papieża dziękowaliśmy Bogu za wszystkich ludzi dobrej woli, za ich otwarte i wrażliwe serca dla potrzebujących. Codziennie pomagamy ubogim w parafiach, w Caritas, w wielu organizacjach pozarządowych oraz na poziomie naszych samorządów.
Wiele parafii Archidiecezji Warszawskiej dzięki pomocy Parafialnych Zespołów Caritas zorganizowało modlitwę, poczęstunek i spotkania dla osób potrzebujących. W schronisku „Tylko” przy ul. Żytniej 1A mszę św. dla bezdomnych odprawił abp Salvatore Penacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, a następnie razem z osobami bezdomnymi z miasta i mieszkańcami ośrodka zjadł obiad. Podczas posiłku wolontariusze z Caritas Polska obdarowali bezdomnych miłymi upominkami. Serdeczna, ciepła atmosfera spotkania i życzliwości trwała również w Cafe Żytnia, gdzie młodzież przygotowała program muzyczny oraz gry i loterię fantową dla potrzebujących. Na zakończenie Caritas AW dedykowała wszystkim koncert w wykonaniu Agnieszki Musiał w duecie z Tomaszek Kałwakiem w sanktuarium Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny przy ul. Żytniej 1.
Caritas AW codziennie prowadzi 3 schroniska dla osób bezdomnych łącznie dla 300 osób, do otwartej jadłodajni przychodzi ok 250 osób, w łaźni z ciepłej kąpieli i możliwości zmiany ubrania korzysta ok 50 osób. Każdego roku ok. 30 osób wychodzi z bezdomności i rozpoczyna życie na własną odpowiedzialność.
Warto pomagać każdemu kto pomocy oczekuje i przede wszystkim ze zrozumieniem współpracuje w trudnym procesie leczenia i osiągania samodzielności.

Skip to content