Goście z Włoch w Warszawie

W dniach 19-21 grudnia 2007 roku Caritas Polska gościła delegację Caritas Italiana.
Na zaproszenie ks. Mariana Subocza, do Warszawy przybyła czteroosobowa grupa dyrektorów i pracowników z Rzymu, na czele której stanął ks. Vittorio Nozza dyrektor Caritas Italiana. Pierwszego dnia wizyty goście mieli okazję zapoznać się z działalnością Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Byli pod wrażeniem organizacji i rozmachu pracy Caritas archidiecezjalnej. Wraz z ks. Zbigniewem Zembrzuskim odwiedzili również jedną z  Caritas parafialnych, prężnie działających w archidiecezji.
W drugim dniu wizyty goście z Rzymu spotkali się z pracownikami Caritas Polska. Spotkanie to pozwoliło bliżej poznać strukturę Caritas Italiana oraz jej formy działalności. Pracownicy Caritas mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób Caritas we Włoszech stawia czoła współczesnym wyzwaniom społecznym, takim jak nielegalna imigracja, bezdomność czy bezrobocie, ubóstwo materialne i kulturowe. Chociaż Włochy nie są biednym krajem, to – jak powiedział Ks. dyrektor Vittorio Nozza żyje w niej ponad 3,5 mln ludzi ubogich i potrzebujących wsparcia materialnego. Nie brakuje też poważnych problemów społecznych, takich jak narkomania i przestępczość z nią związana, wykluczenie społeczne spowodowane uzależnieniem od alkoholu, nieumiejętność odnalezienia się w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
Caritas Italiana, powstała z woli papieża Pawła VI w 1971 roku. Od wielu lat specjalizuje się w niesieniu pomocy ludziom ubogim, żyjącym na marginesie społecznym, obcokrajowcom. Istnieje we wszystkich 220 diecezjach na terenie całych Włoch. Caritas diecezjalne współpracują ze sobą w ramach struktury regionalnej (16 regionów) oraz krajowej (Caritas Italiana). Głównym zadaniem Caritas Italiana jest współpraca z biskupami i diecezjami w celu promowania idei miłosierdzia chrześcijańskiego oraz dawania świadectwa miłości bliźniego w Kościele i świecie. Caritas Italiana zajmuje się przede wszystkim propagowaniem idei miłosierdzia chrześcijańskiego w Kościele i formacją pracowników i wolontariuszy. Wydaje materiały szkoleniowe i ascetyczne, studia dotyczące palących problemów społecznych. Służy pomocą Caritas diecezjalnym w przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników i wolontariuszy. Udziela pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysów i konfliktów. W Caritas Italiana zatrudniono 45 osób w kilku biurach.
Po spotkaniu z pracownikami miało miejsce również spotkanie robocze z zarządem Caritas Polska oraz gośćmi z Rosji i Białorusi. Dotyczyło ono możliwości rozwijania współpracy pomiędzy Caritas Italiana a Caritas Polska, współpracy pomiędzy Caritas diecezjalnymi obu państw oraz problemów związanych z finansowaniem pracy tych instytucji. Goście z Włoch podzielili się swoimi doświadczeniami.
Spotkanie w siedzibie Caritas Polska jest jednym z szeregu działań mających na celu zacieśnienie współpracy między Caritasami Polski i Włoch.
W styczniu 2008 roku delegacja dyrektorów Caritas diecezjalnych w Polsce weźmie udział w drugim module szkolenia dla Equipe Caritas diecezjalnych w Rzymie. Przewidziano ich jeszcze dwa.
Gościom z Rzymu bardzo podobała się Warszawa. Wprawdzie nie było zbyt wiele czasu na zwiedzanie stolicy, ale to, co zobaczyli zachwyciło ich (Starówka, Nowy Świat, Wilanów). Szczególne wrażenie wywarło Muzeum Powstania Warszawskiego.

Skip to content