Goście z Niemiec

Zakończyła się druga wizyta studyjna pracowników Caritas Mannheim w Niemczech w stacjonarnych placówkach służby zdrowia Caritas warszawskiej w ramach unijnego programu „Leonardo da Vinci”. Goście z Niemiec – nauczyciele szkoły dla przyszłych pracowników domów opieki i członkowie personelu zarządzającego tych domów – mieli okazję przyjrzeć się codziennemu funkcjonowaniu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i hospicjum stacjonarnego. Ze swej strony podzielili się własnymi doświadczeniami w opiece nad osobami starszymi i terminalnie chorymi oraz przedstawili polskim partnerom organizację codziennej pracy w placówkach dla osób starszych w Niemczech. Wizyta miała miejsce w dniach 15-21 września i wpisała się w liczącą już kilka lat historię wzajemnych kontaktów między Caritas Mannheim a Caritas Archiciecezji Warszawskiej.

Skip to content