Goście z Moskwy w warszawskiej Caritas

22 marca warszawska Caritas gościła przedstawicieli ministerstwa i dyrektorów z obwodu moskiewskiego, zainteresowanych działalnością placówek zajmujących się pomocą społeczną na terenie woj. mazowieckiego. Delegacja odwiedziła Ośrodek Charytatywny „Tylko z Darów Miłosierdzia” – placówkę prowadzoną przez diecezjalną Caritas.
W spotkaniu uczestniczyło 24 osoby, wśród nich z-ca dyrektora Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedstawiciele Caritas AW zaprezentowali obiekt i omówili formy pomocy i programy, które realizuje Ośrodek. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.

Skip to content