Finał programu „Bezdomność kończy się tutaj”

W okresie 01.04.2014- 31.03.2016 r. Caritas Archidiecezji Warszawskiej  realizowała zadanie pn. „Bezdomność kończy się tutaj” dofinansowane ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Zadanie dofinansowane zostało za pośrednictwem Fundacji Batorego.
W ramach zadania realizowane były:
– warsztaty terapeutyczne dla osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych
– konsultacje psychologa
– konsultacje radcy prawnego
– konsultacje pracownika socjalnego
– wizyty u osób usamodzielnionych i pomoc w prowadzeniu gospodarstw domowych i radzeniu sobie  w nowych okolicznościach życiowych
– zajęcia sportowe
– grupy samopomocy
– warsztaty i konsultacje z planowania budżetu domowego
– utworzenie i prowadzenie klubokawiarni  Cafe Żytnia
– wyjazdy integracyjne
– praca badawcza nad przyczynami, przejawami bezdomności oraz potrzebami osób bezdomnych (wywiady indywidualne, grupowe, raport badawczy socjologiczny).
Celem działań była odpowiedź i udzielenie wsparcia w problemach zgłaszanych przez bezdomnych mieszkańców schronisk. Były nimi m.in.:samotność, brak wsparcia bliskich, problemy ze zdrowiem fizycznym,problemy finansowe, problemy zawodowe, trudności w załatwianiu spraw,problemy z alkoholem, problemy ze zdrowiem psychicznym, problemy prawne a także problemy związane z trudnymi bądź traumatycznymi doświadczeniami jak: prostytucja, gwałt czy przemoc domowa, problemy z narkotykami.
Działania prowadzone  były w Ośrodku „Tylko” przy ul. Żytniej 1a oraz schronisku przy ul. Wolskiej 72 w Warszawie.

Skip to content