W okresie 01.04.2014- 31.03.2016 r. Caritas Archidiecezji Warszawskiej  realizowała zadanie pn. „Bezdomność kończy się tutaj” dofinansowane ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Zadanie dofinansowane zostało za pośrednictwem Fundacji Batorego.

W ramach zadania realizowane były:

– warsztaty terapeutyczne dla osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych

– konsultacje psychologa

– konsultacje radcy prawnego

– konsultacje pracownika socjalnego

– wizyty u osób usamodzielnionych i pomoc w prowadzeniu gospodarstw domowych i radzeniu sobie  w nowych okolicznościach życiowych

– zajęcia sportowe

– grupy samopomocy

– warsztaty i konsultacje z planowania budżetu domowego

– utworzenie i prowadzenie klubokawiarni  Cafe Żytnia

– wyjazdy integracyjne

– praca badawcza nad przyczynami, przejawami bezdomności oraz potrzebami osób bezdomnych (wywiady indywidualne, grupowe, raport badawczy socjologiczny).

Celem działań była odpowiedź i udzielenie wsparcia w problemach zgłaszanych przez bezdomnych mieszkańców schronisk. Były nimi m.in.:samotność, brak wsparcia bliskich, problemy ze zdrowiem fizycznym,problemy finansowe, problemy zawodowe, trudności w załatwianiu spraw,problemy z alkoholem, problemy ze zdrowiem psychicznym, problemy prawne a także problemy związane z trudnymi bądź traumatycznymi doświadczeniami jak: prostytucja, gwałt czy przemoc domowa, problemy z narkotykami.

Działania prowadzone  były w Ośrodku „Tylko” przy ul. Żytniej 1a oraz schronisku przy ul. Wolskiej 72 w Warszawie.