Dzień Wolontariusza w Caritas Archidiecezji Warszawskiej

5 grudnia 2005 r. Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy współpracy z OPS Wola zorganizowała obchody Dnia Wolontariusza. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Caritas przy ul. Krakowskie Przedmieście 62. Rozpoczęło się Mszą Świętą odprawioną w kaplicy Res Sacra Miser na terenie Caritas A.W. Uroczystość była kontynuowana w auli Caritas.
W spotkaniu wzięli udział wolontariusze Hospicjum Stacjonarnego oraz Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas AW, Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, a także przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych. W trakcie uroczystości wolontariuszom zostały rozdane dyplomy ukończenia warsztatów, które odbyły się w dniach 3-4 grudnia pod hasłem: „Jak umiejętnie pomagać?”. Warsztaty zostały zorganizowane przez PCK oraz Wolontariuszy. W ramach szkolenia wolontariusze zostali przeszkoleni w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.
Imprezę uświetnił poczęstunek przygotowany przez kuchnię Caritas oraz występ zespołów muzycznego i tanecznego dzieci z Czeczenii. Całość imprezy miała na celu promocję i wsparcie ruchu wolontarystycznego oraz wyrażenie uznania dla pracy wolontariuszy.

Skip to content