Dzień Chorego

Dnia 06.02.2020 roku ks. bp. T.Pikus odprawił mszę św. i spotkał się z chorymi, pacjentami hospicjum w Caritas AW. Modlitwa i spotkanie z ks. Biskupem odbyło się w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Chorego oraz z wizytacją kanoniczną parafii św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W mszy św. udział wzięli chorzy i ich rodziny, wolontariusze oraz pracownicy. Codziennie w Caritas AW leczonych jest ok. 300 pacjentów, 150 w hospicjach domowych na terenie archidiecezji oraz 150 stacjonarnie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i hospicjum. W tym celu Caritas AW zatrudnia ponad 200 pracowników medycznych, ponad 100 wolontariuszy. Jedynym kryterium przyjęcia do leczenia jest zdiagnozowana choroba, co oznacza, że bez względu na kulturę, rasę, wyznanie można w Caritas AW się leczyć i pracować w złożonym procesie pielęgnacji i rehabilitacji. Na zakończenie ks. Biskup spotkał się z Zarządem Caritas AW oraz z lekarzami kierującymi placówką przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

Skip to content