Dziękujemy za 1%!

Do dnia 31 lipca 2017 r. na konto Caritas Archidiecezji Warszawskiej trafiło 965 tysięcy złotych z tytułu odpisu 1% podatku od osób fizycznych. Oznacza to wzrost w stosunku do roku ubiegłego aż o ponad 270 tysięcy złotych.
Ostateczne dane poznamy na początku października, kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje swój raport, ale już dziś pragniemy serdecznie wszystkim Państwu podziękować za okazane zaufanie i wskazanie Caritas Archidiecezji Warszawskiej jako Organizacji Pożytku Publicznego, której przekazują Państwo swój 1% podatku.
Otrzymane środki zostaną, jak zawsze, wydatkowane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Zakupimy leki, dofinansujemy turnusy rehabilitacyjne, sprzęt AGD, zakupimy łóżka i inny niezbędny sprzęt rehabilitacyjny dla ciężko i przewlekle chorych.
Część środków trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej archidiecezji za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas.
Wszystkim podatnikom, którzy w tym roku przekazali Caritas AW 1 % podatku serdecznie dziękujemy i zapewniamy, że wszystkie środki zostaną wydane na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Skip to content