Dzieci ze świetlic Caritas AW u Rzecznika Praw Dziecka

Dzieci ze świetlic na ul. Sokołowskiej i Dereniowej złożyły 26 kwietnia wizytę w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Okazją była promocja audycji „Kartki z mojego życia” – słuchowiska inaugurującego Rok Janusza Korczaka w Polskim Radiu. W spotkaniu zorganizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka, p. Marka Michalaka, uczestniczyła między innymi autorka audycji, p. Hanna Bielawska-Adamik, która podzieliła się doświadczeniami ze swej pracy radiowej. Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że mimo upływu dziesięcioleci współcześni wychowawcy ciągle mogą i powinni uczyć się od Janusza Korczaka.

Skip to content