Dzieci wróciły z zimowiska w Orawce

Caritas A.W. zorganizowała, w dniach 16-24 stycznia 2006 r. dla 110 dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych zimowisko w Orawce, w Ośrodku Wczasów Klimatycznych „Pod Danielkami”.
Podczas pobytu na zimowisku realizowano program wychowawczy autorstwa P. Rozynek i R. Socik „Czy potrafisz?”. Zajęcia dotyczyły różnych wartości i postaw: przyjaźni, wybaczania, pomagania. Pracowano w podgrupach i indywidualnie. Stosowano takie metody jak: „burza mózgów”, praca z tekstem, pogadanka, rozmowa kierowana i dyskusja. Program spotkał się z dużą aprobatą uczestników i wychowawców.
Wieczorami, wspólnie wszystkie dzieci uczestniczyły w zorganizowanych zabawach i imprezach, takich jak: prezentacje poszczególnych świetlic połączone z kolędowaniem, „Festiwal Twórczości Wszelakiej”, dyskoteki, olimpiada umysłowo – ruchowa, bal karnawałowy, ognisko oraz wieczór z zespołem góralskim, połączony z nauką tańców.
Dzieci były także na dwóch wycieczkach: w Wadowicach i Zubrzycy Górnej. W Wadowicach zwiedziły bazylikę, muzeum miejskie oraz dom rodzinny Karola Wojtyły, a w Zubrzycy Orawski Park Etnograficzny połączony ze ścieżką edukacyjną zatytułowaną „Od ziarenka do bochenka”.
W ramach poznania tradycji i historii regionu orawskiego zorganizowano dla dzieci pokaz garncarstwa, występ zespołu ludowego „Kumoratki” oraz naukę pieśni ludowej „Orawa”.
Ale najważniejsze to, że pogoda była wymarzona, mnóstwo śniegu. W bezpośredniej bliskości ośrodka są liczne górki i polany, z których dzieci zjeżdżały na sankach. Otoczenie ośrodka stanowią tereny leśne, które tworzą zdrowy mikroklimat. Dzieci dużo czasu spędzały na świeżym powietrzu, korzystając z uroków zimy. Czas spędzony na zimowisku był świetnie wykorzystany i ze wszech miar pozytywnie spędzony.

Skip to content