Dożynkowe dziękczynienie

30 sierpnia odbyły się dożynki w gospodarstwie rolnym Caritas AW, w Pieńkach Zarębskich. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. dziękczynną, której przewodniczył ks. Marek Michalczyk. W koncelebrze uczestniczył także ks. Michał Wilski.
Na święto plonów do gospodarstwa w Pieńkach Zarębskich przyjechali autokarem pracownicy Biura Caritas AW, ZN ZOZ–u oraz dziewczęta z Bursy „Promocji Zawodowej”. Uroczystość tę zaszczyciła również wójt gminy Żabia Wola, pani Halina Wawruch.
Ks. Marek dziękował Panu Bogu za dary: za dzieło stworzenia, ludzi dobrej woli, zdrowie, tegoroczne plony i wiele innych. Wyraził także wdzięczność za przygotowanie dożynek oraz za wszystkich obecnych na tej uroczystości. Modlono się również w jedności z ks. dyrektorem Zbigniewem Zembrzuskim za jego zmarła mamę.
Nawiązując do Ewangelii, w której Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o talentach, ks. Marek zaakcentował, że Pan Bóg, to Gospodarz pełen miłości wszechogarniającej, który daje nam talenty, abyśmy je pomnażali i dzielili się nimi. Prosił Pana Boga w intencji wszystkich zgromadzonych o dar jedności i umiejętności dzielenia się z braćmi .
Po Komunii Św., na ołtarzu złożono ogromny bochen chleba upieczony ze zboża z miejscowego gospodarstwa, którym wszyscy podzielili się na znak jedności i wzajemnej miłości.
Źródłem świętowania dożynek jest satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, z tego to względu p.Krzysztof Cholewiński – koordynator d.s. bezdomności, wręczył dyplomy i upominki osobom wyróżniającym się w pracy na rzecz gospodarstwa: za dobrą obsługę zwierząt i drobiu, za utrzymywanie w dobrym stanie sprzętu i maszyn rolniczych, za estetykę otoczenia, za przygotowanie dożynek i inne dobre rzeczy. Szczególne podziękowanie za pomoc na rzecz gospodarstwa otrzymali wolontariusze: p. Grzegorz Ożarek i p. Jerzy Stankiewicz, którzy doradzają i w różny sposób pomagają w zarządzaniu gospodarstwem.
Po Mszy Św. wszyscy zostali zaproszeni na pyszny obiad. W programie była też multimedialna prezentacja gospodarstwa i innych form działalności Caritas AW. Po obiedzie uczestnicy wybrali się na spacer po gospodarstwie, podziwiając sad, uprawy warzyw oraz duże stado drobiu i dobrze utrzymane bydło. Było także ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Całą uroczystość przygotowali bezdomni pracujący w tym gospodarstwie, oraz mieszkańcy dwóch schronisk Caritas AW pod okiem p. Joanny Kaup-Markiewicz, pracownika socjalnego schroniska przy Wolskiej. Tegoroczna uroczystość dożynkowa została dokładnie udokumentowana przez p. Jarka Skoniecznego w formie filmu i zdjęć, które można obejrzeć na http://www.caritas-aw.pl/galerie/pienkidozynki2008/

Skip to content