Dofinansowanie dla Hospicjum Domowego z Biura Polityki Zdrowotnej M. St. Warszawy

Hospicjum domowe utrzymywane w głównej mierze ze środków NFZ otrzymuje dofinansowanie  z Biura Polityki Zdrowotnej M. St. Warszawy na zadanie określone jako „Wspieranie działań dla osób objętych domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną (nie będących świadczeniami medycznymi). Zadanie polega na prowadzeniu działań wspierających w odniesieniu do osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych,  jak również działań wspierających w odniesieniu do rodzin tych osób oraz  kombatantów wymagających opieki paliatywnej, terminalnej oraz ze schorzeniami przewlekłymi.
Zadanie realizowane jest w okresie od  22.IV.2011r do 31.XII.2013 i obejmuje:

  • doposażenie placówki w środki medyczne, drobny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny celem podniesienia jakości życia pacjentów,
  • sprawowanie opieki przez pracownika socjalnego nad chorymi i ich rodzinami,
  • sprawowanie opieki psychologicznej nad chorymi i ich rodzinami,
  • funkcjonowanie interdyscyplinarnej grupy wsparcia,
  • dofinansowanie dojazdu do pacjentów.

msw

Skip to content