Dodatkowe środki na leki dla potrzebujących

13 marca br. w Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie grantów w drugiej edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez Fundację Dbam o Zdrowie.Konkurs miał na celu wyłonienie organizacji, które z pozyskanych w ramach grantu i własnych środków zorganizują zakup leków i środków medycznych dla osób mających ograniczony do nich dostęp. Wśród laureatów konkursu znalazła się Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która od dawna udziela tego typu pomocy osobom starszym, niezamożnym rodzinom i in. Dzięki grantowi dwukrotnie wzrosła kwota, jaką warszawska Caritas  przeznaczy na te cele do końca bieżącego roku.

Skip to content