Do przewodniczących Parafialnych Zespołów Caritas

W dniach 26-28 września odbędzie się w Broku n/Bugiem spotkanie przedstawicieli (po 1 lub 2 osoby) z PZC. Celem spotkania jest omówienie następujących tematów:
• Podsumowanie akcji kolonijnej
• Dystrybucja żywności unijnej
• Podatek –1%
• Tydzień Miłosierdzia
• Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
• Pomoc osobom bezdomnym
• Zapomogi dla osób biednych
• Sprawy bieżące
Osoby biorące udział w spotkaniu należy zgłosić do 23 września na telefon: (22) 841 80 51 s. Michalina w godz. 9.00-15.00 lub kom. 660 776 141 p. Aniela Kamińska.
Wyjazd z Warszawy do Broku, piątek 26. września godz. 17.00 z parkingu pod mostem Śląsko-Dąbrowskim, przy ul. Nowy Zjazd. Powrót niedziela 28 września ok. godz. 16.00.

Skip to content