Dar dla Caritas AW od firmy Procter and Gamble

Caritas AW otrzymała ok.16 ton proszków do prania od firmy Procter and Gamble. Otrzymane artykuły trafią do naszych placówek: Hospicjum, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Ośrodków kolonijnych, Bursy, Noclegowni oraz Parafialnych Zespołów Caritas. Otrzymaną darowizną podzielimy się również z Caritas Wojska Polskiego.
Firmie Procter and Gamble serdecznie dziękujemy.

Skip to content