Co ciekawego wydarzyło się w świetlicy przy ul. Dereniowej?

Na początku września odbyło się wspólne, uroczyste spotkanie dzieci ich rodziców, wychowawców, wolontariuszy i przyjaciół świetlicy rozpoczynające kolejny rok pracy i działalności świetlicy. Spotkanie rozpoczęło się wspólną Mszą św. odprawianą przez nowo wyświęconego kapłana, a jednocześnie byłego wychowawcę. Oprawę liturgiczną, podziękowanie i życzenia dla księdza Prymicjanta przygotowały dzieci. Msza św. zakończyła się specjalnym indywidualnym błogosławieństwem dla wszystkich uczestników. Następnie odbyło się wspólne spotkanie w świetlicy.
We wrześniu została zorganizowana wycieczka rowerowa po Lesie Kabackim – jest to jedna z ulubionych przez dzieci form spędzania wolnego czasu. W czasie tej wycieczki odbył się mecz w siatkówkę chłopcy/dziewczęta, w którym udział brali również wychowawcy.
14 października samorząd świetlicy – dzieci zorganizowały Dzień Nauczyciela. Samodzielnie przygotowały uroczysty posiłek oraz zabawy i konkursy dla wychowawców.
18 października w sobotę została zorganizowana przy udziale księdza Proboszcza autokarowa pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Kodniu. Po drodze zwiedziliśmy również Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej i cerkiew unicką w Kostomłotach. Udział wzięły dzieci, ich rodzice, wychowawcy, wolontariusze, przyjaciele świetlicy razem z księdzem Proboszczem. Pielgrzymki autokarowe są jedną z form integracji rodziców ze społecznością świetlicy i nawiązaniem wzajemnej współpracy. Jednocześnie jest to forma naszej ewangelizacji, wspólnej modlitwy i integracji z Parafią.
W programie działalności świetlicy przewidziane są okazjonalne spotkania z tzw. ciekawymi ludźmi, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, zainteresowaniami, pasją lub wyjaśniają pewne problemy dotyczące wydarzeń we współczesnym świecie. Na początku grudnia odbyło się spotkanie z panią, która pasjonuje się wspinaczkami wysokogórskimi. Ostatnio brała udział w miesięcznej wyprawie w Himalaje. W najbliższym czasie jest planowane spotkanie z księdzem misjonarzem z Papui – Nowej Gwinei oraz z pracownikiem Fundacji Promocji Zdrowia, który ma wygłosić prelekcję na temat szkodliwości palenia papierosów.
W listopadzie rozpoczął się cykl zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci młodszych 8-12 lat, prowadzonych w soboty przez studentki z Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego. Bloki zajęć dotyczą wzmocnienia poczucia własnej wartości.
W listopadzie przez dwie soboty została przeprowadzona tzw. „Akcja kartek świątecznych”. Dzieci razem z wychowawcami i wolontariuszami wykonywały własnoręcznie kartki świąteczne, które będą rozprowadzane w celu dofinansowania naszych wspólnych wyjazdów czy pielgrzymek. Jest to jedna z form rozwoju twórczości i zainteresowań dzieci poprzez wspólną pracę i integrację grupy.
6 grudnia z okazji św. Mikołaja dzieci wzięły udział w turnieju (gra w kręgle).
W najbliższym czasie planujemy wigilijne spotkanie opłatkowe dla całej społeczności świetlicy, rodziców dzieci i przyjaciół. Dzieci przygotowują przedstawienie Jasełek oraz same w ramach zajęć kulinarnych będą piekły ciasta na stół wigilijny. W przerwie świątecznej planujemy razem z dziećmi kolędowanie po Ursynowie. W dniu 22 grudnia ósemka dzieci wytypowanych przez samorząd świetlicy i wychowawców, weźmie udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Urząd Miasta z udziałem pana Prezydenta Miasta.

Skip to content