Certyfikaty ISO dla placówek medycznych warszawskiej Caritas

Mijający rok zakończył się ważnym wydarzeniem dla dwóch spośród pięciu prowadzonych przez warszawską Caritas niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej – ZNZOZ w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu i NZOZ w podwarszawskim Błoniu uzyskały certyfikaty ISO 9001:2008. Warszawska placówka od lat prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i hospicjum stacjonarne. Obie formy pomocy cieszą się dużym uznaniem pacjentów i ich rodzin. Placówka w Błoniu prowadzi opiekę hospicyjną w trybie domowym, a także sprawuje pielęgniarską opiekę długoterminową nad pacjentami ciężko i przewlekle chorymi. Warszawski ZNZOZ uzyskał certyfikat w zakresie „Świadczenie usług medycznych obejmujących opiekę paliatywno-hospicyjną i opiekę długoterminowa stacjonarną”, a NZOZ w Błoniu w zakresie „Świadczenie usług medycznych w zakresie opieki długoterminowej i opieki paliatywno-hospicyjnej w ramach hospicjum domowego”.

Skip to content