Dyrektor ZNZOZ Caritas Archidiecezji Warszawskiej zatrudni:

1. pielęgniarki odcinkowe – 3 etaty w Hospicjum Stacjonarnym i 3 etaty w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Wymagane posiadanie doświadczenia w pracy w opiece paliatywnej i/lub z pacjentem przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.Chętnie zatrudnimy na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

2. pielęgniarkę oddziałową w Oddziale Męskim Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wymagane wykształcenie wyższe lub średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny z Zarządzania w Zakładach opieki zdrowotnej lub inny mający zastosowanie.

3. lekarzy – 1,5 etatu na umowę o pracę lub zlecenie. Wymagane posiadanie specjalizacji z zakresu geriatrii, chorób wewnętrznych, neurologii, anestezjologii lub kardiologii.

4. rehabilitanta – 0,5 etatu na umowę o pracę lub zlecenie. Wymagane wykształcenie wyższe lub pomaturalne i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z pacjentami przewlekle chorymi.

5. asystenta dyrektora – 1 etat na umowę o pracę. Wymagane: wykształcenie wyższe; doświadczenie w pracy biurowej (w sekretariacie), w tym we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia; biegła znajomość obsługi komputera – programów: KSSWD, RAKS, WORD i urządzeń biurowych.

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Zakładu pod nr tel. 826 56 04 lub u Dyrektora Zakładu tel. kom. 691 539 293.