Caritas na Wielki Post

„A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje” – to motto tegorocznego Orędzia Ojca Świętego na Wielki Post. W odpowiedzi na apel Papieża, 25 lutego, w Środę Popielcową Caritas rozpoczyna charytatywne dzieło Jałmużny Wielkopostnej. W warszawskich parafiach zostanie rozprowadzonych 1500 skarbonek, do których składane będą ofiary na pomoc najuboższym.

Uczestniczący w dziele uczniowie, rezygnując w okresie Wielkiego Postu z drobnych przyjemności, odkładają zaoszczędzone pieniądze do skarbonek Caritas oraz biorą udział w katechezach na temat sytuacji ludzi biednych i potrzebujących pomocy. Po zakończeniu Jałmużny Wielkopostnej zebrane fundusze wspierają charytatywne projekty realizowane przez Caritas w szczególności na pomoc najuboższym. Jałmużna Wielkopostna ma także wymiar edukacyjny i formacyjny. Ma ona wychowywać młodych ludzi do gotowości dzielenia się nie tylko dobrami materialnymi, ale również swoimi talentami, zdolnościami, doświadczeniami.

Tuż przed Wielkanocą fundusze na pomoc potrzebującym Caritas zdobywa również rozprowadzając chlebki miłosierdzia, baranki wielkanocne, paschaliki i kartki świąteczne.

W tym roku wszystkie działania Caritas związane z Wielkim Postem i Wielkanocą będą realizowane i promowane pod wspólnym hasłem „Wielkanocne Dzieło Caritas”.

Ojciec Święty w tegorocznym Orędziu zwraca uwagę na dramatyczny los dzieci na całym świecie – „Z pełnym wdzięczności podziwem myślę o tych, którzy podejmują się wychowania dzieci przeżywających trudności i starają się ulżyć im i ich krewnym w cierpieniach spowodowanych przez wojny i przemoc, przez brak jedzenia i wody, przez wymuszoną emigrację i tyle innych form niesprawiedliwości istniejących na świecie.”

Caritas prowadzi wiele projektów pomocy dzieciom – wypoczynek dzieci i młodzieży, pomoc matkom samotnie wychowującym dzieci, leczenie i rehabilitacja, pomoc dzieciom niepełnosprawnym, dożywianie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych itp.

Skip to content