Caritas AW w liczbach

Od 25 lat niesiemy pomoc tam gdzie jej najbardziej potrzeba, wszystkim, którzy o nią proszą – niezależnie od rasy, wyznania czy światopoglądu. Każdego dnia pomagamy blisko tysiącu osób. Na terenie Warszawy i okolic Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi:
1 zakład opiekuńczo – leczniczy dla ciężko i nieuleczalnie chorych sprawujący opiekę medyczną nad 134 pacjentami
2 hospicja – stacjonarne i domowe – dla pacjentów w terminalnej fazie chorób nowotworowych zajmujące się rocznie ponad 400 chorymi
3 schroniska przyjmujące rocznie 700 bezdomnych
4 stacje mobilnej pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej opiekujące się 100 pacjentami dziennie
6 świetlic socjoterapeutycznych dla 140 dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia wychowawczego
120 Parafialnych Zespołów Caritas zrzeszających ponad 1000 wolontariuszy, którzy rocznie przekazują potrzebującym ponad 1000 ton żywności, pomagają chorym, samotnym i bezdomnym w środowiskach swoich parafii
W 2013 roku Caritas Archidiecezji Warszawskiej wydała z budżetu 1% miedzy innymi:
·         158 tys. zł  na podręczniki szkolne oraz wypoczynek dla dzieci
·         100 tys. zł na potrzeby dzieci z naszych świetlic
·         262 tys. zł na leki, sprzęt medyczny i żywność dla ubogich
1% dla Caritas Archidiecezji Warszawskiej – KRS 0000225750
www.warszawa.caritas.pl
www.25lat.warszawa.caritas.pl

Skip to content