Boże Narodzenie w schroniskach

W schroniskach Caritas warszawskiej Boże Narodzenie świętowało ponad 500 osób bezdomnych, samotnych i ubogich.
W Ośrodku „Tylko” na ul. Żytniej uroczysty czas świąteczny rozpoczął się posiłkiem wigilijnym 24 grudnia. Na wigilię obok mieszkańców zaproszono także osoby  spoza Ośrodka. Uczestniczyło w  niej w sumie około 380 osób,. Posiłek spożywano w miłym otoczeniu, na nakrytych białymi obrusami stołach, z kolędową muzyką w tle. Podano  typowe potrawy: barszcz, kapustę z grzybami, śledzie. Dyrektor Caritas warszawskiej, ks. Zbigniew Zembrzuski, i proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego. ks. Krzysztof Stosur, modlili się ze zgromadzonymi i dzielili się z nimi opłatkiem. Uroczysty nastrój trwał przez oba dni  świąteczne podkreślany kolejnymi posiłkami. Na obiady w te dni zaproszono także chętnych spoza Ośrodka, którzy  zjawili się  w liczbie niemal 200 osób.
W schronisku „Przystań” na ulicy Wolskiej w wieczerzy wigilijnej wzięło udział około 110 osób, z czego 25 spoza schroniska. Obecny był ks. dyrektor Zbigniew Zembrzuski. Uroczysty charakter miały  również posiłki w dni świąteczne. Na obiadach przygotowanych przez siostry felicjanki gościło sporo osób nie zamieszkałych w schronisku. Dzięki wsparciu Caritas Polska wszystkim mieszkańcom „Przystani” wydano paczki świąteczne.
Nieco wcześniej, 21 grudnia, wigilia odbyła się również w schronisku w Pieńkach Zarębskich (na zdjęciach). Ze względu na rozmiary placówki miała bardziej kameralny charakter. Opłatkiem z mieszkańcami  podzielił się ks. dyrektor Z. Zembrzuski. Uroczystemu posiłkowi towarzyszył wspólny śpiew  kolęd.
Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie personelu i wolontariuszy schronisk, którzy nadali świętowaniu  tak godną oprawę.

Skip to content