Boże Narodzenie w schroniskach warszawskiej Caritas

W otwartej dla wszystkich chętnych wieczerzy wigilijnej w ośrodku „Tylko z darów miłosierdzia” na ulicy Żytniej wzięło udział około 140 osób. Posiłek wigilijny przygotowano na tradycyjną modłę – z barszczem, śledziami i kapustą z grzybami. Również w oba dni świąteczne na uroczystych posiłkach zjawiła się na Żytniej porównywalna grupa osób z zewnątrz – bezdomnych przebywających w noclegowniach lub miejscach niemieszkalnych oraz najuboższych mieszkańców okolicy. Oddzielnie świętowali Boże Narodzenie  aktualni mieszkańcy ośrodka w liczbie około 200 osób uświetniając wigilię programem artystycznym własnego pomysłu. W wieczerzach wigilijnych na ul. Żytniej uczestniczył dyrektor Caritas AW, ks. Zbigniew Zembrzuski, oraz kierownik ośrodka, Mariusz Olszak.

W schronisku „Przystań” na ulicy Wolskiej do świątecznych posiłków – począwszy od wigilii przez oba dni świąteczne – obok aktualnych mieszkańców placówki zasiadło 20 osób przebywających w miejscach niemieszkalnych i noclegowniach. Również tutaj w wigilii uczestniczył  dyrektor Caritas AW oraz kierownik schroniska,  Joanna Kaup-Markiewicz.
Wigilia w schronisku Caritas AW w Pieńkach Zarębskich zgromadziła 18 uczestników. Obecny był dyrektor Caritas AW oraz kierownik schroniska, Julian Dryńkowski. Dni świąteczne uświetniono uroczystymi posiłkami.
W sumie  w placówkach Caritas AW dla bezdomnych świętowało w tym roku Boże Narodzenie blisko 500 osób.

Skip to content