Na przełomie października i listopada rusza nowy program poszukiwania pracy przez Internet dla osób przebywających w Noclegowni „Przystań”, prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Pomoże on zaktywizować osoby bezdomne mające trudności ze znalezieniem zatrudnienia.

W kilkuosobowych grupach, pod nadzorem instruktora informatyka, doradcy zawodowego i wolontariuszy, chętne osoby będą mogły nauczyć się w jaki sposób można poszukiwać pracy przez Internet tj. gdzie szukać ogłoszeń, jak przygotować CV i list motywacyjny, jak przesłać dokumenty drogą elektroniczną.

Przy okazji remontu przeprowadzonego w Noclegowni zostało wygospodarowane osobne pomieszczenie, w którym powstała pracownia komputerowa. Komputery przekazuje Bank Drugiej Ręki.

Od 2 lat współpracujemy z Państwowym Studium Pracowników Socjalnych w Warszawie. którzy odbywali praktyki w naszej noclegowni. Obecnie sześcioro studentów w ramach wolontariatu będzie służyć pomocą socjalną i organizacyjną dla mieszkańców Noclegowni.