Bezdomni na rzecz społeczności lokalnej

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn „Przystań” prowadzone przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej – realizuje program „Bezdomni na rzecz społeczności lokalnej”. W ramach tego programu osoby bezdomne w miesiącach wakacyjnych remontują świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Programem objęte są następujące placówki: Akademia Juniora przy ul. Waliców, Ognisko Wychowawcze „Muranów” przy ul. Dzielnej, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD przy ul. Monte Cassino, Świetlica przy ul. Gibalskiego oraz Świetlica przy ul. Żytniej.
Projekt jest finansowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki przy wsparciu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Warszawa – Wola oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Osoby bezdomne pracują przy remontach społecznie. Współpartnerem w programie jest Urząd Dzielnicy Warszawa-Wola.
Projekt ma na celu uaktywnienie osób bezdomnych, wykreowanie liderów do planowanych indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz co bardzo ważne ukazanie osób bezdomnych jako nie tylko korzystających z pomocy, ale także jako tych, którzy niosą konkretną pomoc.
Do współpracy przy projekcie pozyskaliśmy firmę budowlaną, która bezpłatnie prowadzi nadzór budowlany oraz w części dostarcza narzędzia oraz materiały do wykonania prac. Firma ta jest sprawdzona na rynku, jej pracownicy mają wszelkie uprawnienia i doświadczenie do wykonania i kierowania tego typu pracami. Pozyskaliśmy także ponad sto litrów farby z Banku Drugiej Ręki.

Skip to content