Aktualny stan realizacji programu „Skrzydła”

Skrzydła z  „Carrefour”
W latach 2009-2010 objęto pomocą 40 dzieci wydatkując kwotę 40 691,20 zł.Sponsorem była firma „Carrefour:.
Skrzydła indywidualne
W roku 2009 objęto opieką 8 dzieci, które otrzymały pomoc na łączną kwotę 6 079,42 zł.
W roku szkolnym 2010/2011 pomocą objęto 24 dzieci, na rzecz których przeznaczono 15 000 zł  pochodzących z wpłat indywidualnych darczyńców.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i indywidualnym darczyńcom programu „Skrzydła”. Dzięki Państwa ofiarności możemy wspierać  dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych oraz  najuboższych. 

Skip to content