Akcja letnia warszawskiej Caritas dobiega końca

Akcja letnia warszawskiej Caritas dobiega końca. Trwają jeszcze dwa ostatnie turnusy – w Karpaczu i w Kowarach. Podczas tegorocznych wakacji Caritas zorganizowała 12 turnusów kolonijnych. Każdy z nich miał swój profil i specyfikę.
Był turnus plastyczny, taneczny, muzyczny; były turnusy, na których dzieci uczyły się wspinaczki wysokogórskiej i pierwszej pomocy przedmedycznej. Wychowawcy realizowali program edukacyjno-wychowawczy „Podróże” i z dużym zaangażowaniem starali się w ciekawy i konstruktywny sposób wypełnić podopiecznym wakacyjne dni. Organizowano „dni indiańskie”, karaoke, zabawy typu „randka w ciemno” i „mam talent”, „chrzty” kolonijne, bale przebierańców, koncerty, dyskoteki, podchody, olimpiady, konkursy, wieczory przy ognisku. Dzieci rozjeżdżały się do domów zadowolone i … smutne z powodu rozstania.
Słowa uznania i wdzięczności dyrekcja warszawskiej Caritas kieruje pod adresem wszystkich osób, na których barkach spoczęło zorganizowanie i prowadzenie kolonii – koordynatorów, kierowników turnusów, wychowawców, wolontariuszy i pielęgniarek. Dziękujemy też darczyńcom oraz kadrze zarządzającej i pracowniczej ośrodków, z których usług skorzystaliśmy – ośrodka „Oskar” w Mikoszowie, „Mierzeja” w Sztutowie, „Almatur” w Nowej Kaletce, ośrodka w Gibach, Ośrodka Wojów w Kowarach, „Leśnego Zamku” w Karpaczu oraz domów wypoczynkowych „Maria” i „Zapiecek” w Białym Dunajcu.

Skip to content