Pomoc Caritas AW w 2017 roku

W 2017 ROKU CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ POMAGAŁA CODZIENNIE:
 chorym – 1132 osoby
W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy Krakowskim Przedmieściu 62 objęliśmy stacjonarną opieką długoterminową 195 pacjentów oraz 263 pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową w Hospicjum Stacjonarnym.
W Hospicjum Domowym, na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz niektórych dzielnic Warszawy, leczyliśmy łącznie 531 pacjentów cierpiących na chorobę nowotworową, którzy mogli przebywać
w swoich domach. Wspieraliśmy psychologicznie i duchowo rodziny pacjentów w żałobie.
W ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej w czterech terenowych Ośrodkach Działalności Leczniczej (w Błoniu, Grójcu, Raszynie i Piasecznie) świadczyliśmy usługi pielęgniarskie dla 143 pacjentów w ich domach. Opieka miała charakter ciągły, wielomiesięczny, czasem całoroczny.
Łącznie w 2017 r. leczyliśmy 1132 pacjentów ciężko i nieuleczalnie chorych. Pacjentom przebywającym w domach wypożyczaliśmy bezpłatnie specjalistyczne łóżka, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, ssaki i inny sprzęt rehabilitacyjny.
bezdomnym – 900 osób
W schroniskach przy ul. Żytniej 1A i Wolskiej 172 w Warszawie objęto opieką 900 osób (kobiet i mężczyzn). Zapewniono im całodobowy pobyt, wyżywienie, wsparcie socjalne, psychologiczne i pomoc prawną. W miesiącach zimowych, od połowy listopada w schronisku na Żytniej nocowało dodatkowo każdej nocy około 40 osób. W obu schroniskach udzielono 2250 konsultacji psychologicznych i pielęgnacyjnych.
W jadłodajni przy ul. Żytniej 1A wydano w ciągu roku osobom potrzebującym nie mieszkającym w schroniskach Caritas AW około 110 tys. ciepłych posiłków.
W łaźni przy ul. Żytniej 1A osoby potrzebujące kąpały się 19 500 razy. Tyleż razy wydano środki czystości, a czystą bieliznę i odzież – 850 razy. W łaźni wykonano 400 zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych obejmujących strzyżenie, dezynfekcję i zwalczanie insektów. W schronisku przy ul. Wolskiej wykonano 11300 zabiegów higieniczno-medycznych. W magazynie odzieży przy ul. Żytniej około 10 tys. razy wydano osobom potrzebującym odzież i  obuwie.
dzieciom – 1230 osób
180 dzieci korzystało z całorocznych zajęć pozaszkolnych w 5 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego, świetlicach socjoterapeutycznych na Ochocie, Ursynowie i Woli. Wsparciem pedagogiczno-psychologicznym objęto także rodziców dzieci. Na koloniach letnich w 4 ośrodkach w Polsce wypoczywało 750 dzieci oraz 130 dzieci na zimowisku w Murzasichlu.
W programie „Skrzydła”, łącznie w obu semestrach 130 dzieci skorzystało z pomocy stypendialnej na zakup przyborów szkolnych lub opłaty za zajęcia dodatkowe. 40 dzieci na przełomie sierpnia i września otrzymało komplety podręczników i wyposażenie w  artykuły szkolne.
migrantom i uchodźcom – 800 rodzin
W Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom wsparliśmy rodziny w zakupie środków higienicznych, produktów spożywczych, podręczników i wyprawek szkolnych, sfinansowaniu pomocy medycznej. Zorganizowaliśmy pomoc psychologiczną oraz zajęcia edukacyjne
i wakacyjny turnus integracyjny dla dzieci.
inne formy pomocy:
582 razy udzieliliśmy indywidualnej pomocy w postaci zakupu leków, protez, dofinansowania wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, dofinansowania leczenia specjalistycznego bądź zaspokojenia innych bieżących potrzeb związanych z  trudną sytuacją materialną lub losową.
700 osób w ramach programu „ Czystość każdego dnia” ( w dzielnicy Wola) otrzymało pomoc rzeczową: chemię gospodarczą (proszki, płyny, mydło), kosmetyki, odzież obuwie oraz drobne artykuły gospodarstwa domowego.
Ponadto 115 Parafialnych Zespołów Caritas okresowo organizowało pomoc indywidualną w parafiach archidiecezji warszawskiej.

W 2017 roku w/w pomoc została zrealizowana dzięki dobrej współpracy i współfinansowaniu zadań i projektów przez urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz hojności darczyńców indywidualnych, firm, instytucji, osób fizycznych odprowadzających 1% podatku na naszą organizację, a także dzięki działalności gospodarczej, wspierającej realizację celów statutowych.
Wszystkim naszym Pracownikom, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Pracownikom urzędów państwowych i samorządowych składamy serdeczne podziękowanie za profesjonalne wykonywanie trudnych zadań oraz za harmonijną współpracę w trosce
o najbardziej potrzebujących.

W Nowym Roku 2018 życzę wszystkim wiele radości w realizacji życia rodzinnego i zawodowego.
ks. Zbigniew Zembrzuski
dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Skip to content