Adresaci pomocy Caritas Archidiecezji Warszawskiej w 2014 roku

Osoby chore 
W Ośrodku Działalności Leczniczej przy Krakowskim Przedmieściu 62 przyjęliśmy pod opiekę 203 pacjentów (do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego) oraz 245 pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową (do Hospicjum Stacjonarnego).
587 pacjentów cierpiących na chorobą nowotworową, którzy mogli przebywać pod opieką najbliższych w  swoich domach leczyliśmy w Hospicjum Domowym. Lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i fizjoterapeuci dojeżdżali do pacjentów zamieszkałych w  Warszawie oraz w powiatach: grodziskim, grójeckim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawsko-zachodnim.
W ramach działalności Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej świadczyliśmy usługi pielęgniarskie dla 178 pacjentów w ich domach. Opieka miała charakter ciągły, wielomiesięczny.
Łącznie w 2014 r. leczyliśmy 1213 pacjentów ciężko i nieuleczalnie chorych, którym wypożyczaliśmy bezpłatnie specjalistyczne łóżka, koncentratory tlenu, ssaki i inny sprzęt rehabilitacyjny. 189 pacjentów oczekuje w kolejce na przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Hospicjum Stacjonarnego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
Bezdomni
W schroniskach przy ul. Żytniej 1A i Wolskiej 172 w Warszawie przyjęliśmy 629 osób (kobiet i mężczyzn).
W jadłodajni przy ul. Żytniej 1A wydaliśmy ponad 15 000 ciepłych posiłków dla osób z miasta, nie mieszkających w naszych schroniskach.
W łaźni 7538 razy umożliwiono kąpiel,  wydano środki czystości, czystą bieliznę i odzież.
W magazynie odzieży 28 000 razy wydano odzież i  obuwie.
Udzielono 2820 konsultacji psychologicznych.
W schronisku przy ul. Wolskiej 172 wykonano nieodpłatnie blisko 9 000 zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych.
W ramach intensywnego programu wychodzenia z bezdomności 32 osobom bezdomnym udzielono skutecznej pomocy w otrzymaniu mieszkania i podjęciu życia na własny rachunek.
Dzieci
240 dzieci korzystało z zajęć pozaszkolnych w placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) w Warszawie. Wsparciem pedagogiczno-psychologicznym objęto także ich rodziców.
Na koloniach letnich w 6 ośrodkach w Polsce wypoczywało 1130 dzieci oraz 180 dzieci na zimowisku w  Murzasichlu.
W Programie Skrzydła 120 dzieci skorzystało z pomocy stypendialnej na zakupy zabezpieczające ich codzienne potrzeby, pomoce szkolne lub opłaty za zajęcia dodatkowe.
500 dzieci na przełomie sierpnia i września otrzymało komplety podręczników i wyposażenie w  artykuły szkolne.
Łącznie w 2014 roku wsparliśmy 2170 dzieci oraz ich rodziny.
Inne formy pomocy
905 osób otrzymało indywidualną pomoc w postaci zakupu leków, protez, dofinansowania wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, dofinansowania leczenia specjalistycznego bądź zaspokojenia innych bieżących potrzeb.
Dystrybucja żywności – PEAD
Za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas  przekazaliśmy w  ciągu 3 miesięcy 2014 roku z programu PEAD, EMBARGO oraz zbiórek przedświątecznych ponad 200 ton żywności osobom najbardziej potrzebującym.
Nasze działania były wspierane przez 140 Parafialnych Zespołów Caritas oraz 31 Szkolnych Kół zrzeszających blisko 1500 wolontariuszy.
W 2014 roku w/w pomoc została zrealizowana dzięki dobrej współpracy i współfinansowaniu zadań i projektów przez urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz dzięki hojności darczyńców indywidualnych, firm, instytucji, osób fizycznych odprowadzających 1% podatku a także dzięki naszej działalności gospodarczej.
Wszystkim pracownikom Caritas Archidiecezji Warszawskiej, wolontariuszom, ofiarodawcom, sponsorom, podatnikom 1%, osobom zaangażowanym w Parafialnych Zespołach Caritas, duchownym i świeckim, w Szkolnych Kołach Caritas oraz wszystkim życzliwym i zaangażowanym w realizowanie pomocy potrzebującym przez naszą Caritas składam wyrazy wdzięczności życząc szczęśliwego Nowego 2015 Roku. Zapraszam do dalszej harmonijnej współpracy na rzecz tych, którzy nas potrzebują.
Ks. Zbigniew Zembrzuski, dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu merytorycznego i finansowania naszych działań w 2014 roku zostaną opublikowane po przygotowaniu bilansu za miniony rok.

Skip to content