200 mln dla potrzebujących

W roku 2005 pomoc finansowa Caritas świadczona na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących w Polsce przekroczyła kwotę 200 mln PLN. Tylko w okresie przedświątecznym Caritas w Polsce przygotowała 337 793 świątecznych paczek oraz 827 spotkań wigilijnych.

„Codzienną pomocą Caritas obejmuje 480 000 osób w ponad 1000 naszych placówek, do których zaliczają się: Kuchnie i jadłodajnie dla ubogich, Domy Samotnych Matek, Domy dla bezdomnych (dla bezdomnych mężczyzn, kobiet oraz dla bezdomnych rodzin), Rodzinne Domy Dziecka, Świetlice profilaktyczno – wychowawcze, Punkty interwencji kryzysowej, Ośrodki dla narkomanów, Stacje Opieki, Placówki dla osób niepełnosprawnych” – powiedział ks. Adam Dereń, Dyrektor Caritas Polska. – Pomoc Caritas trafia także do 370 000 tysięcy osób indywidualnych w postaci paczek żywnościowych, wydawanych 2 razy w miesiącu rodzinom ubogim, wielodzietnym i dysfunkcyjnym. Daje to liczbę 850 000 osób objętych pomocą”.

Nasza pomoc nie byłaby możliwa gdyby nie ofiarodawcy indywidualni oraz firmy, które wspierają działalność Caritas, a także wolontariusze dzięki którym możemy docierać do najbardziej potrzebujących, za co serdecznie dziękujemy!

Skip to content