Od 2 do 9 lutego około 100 dzieci, z pięciu świetlic socjoterapeutycznych Caritas AW, wyjedzie na wypoczynek do Ośrodka Wczasów Klimatycznych „Pod Danielkami” w Orawce.

Organizatorzy liczą, że zajęcia, które wypełnią plan pobytu dzieci na zimowisku przyczynią się do integracji grupy, przysłużą się zawarciu nowych znajomości i pogłębieniu pozytywnych relacji z otoczeniem. Intencją organizatorów jest także krzewienie zdrowego stylu życia oraz postaw prospołecznych – przede wszystkim empatii w stosunku do słabszych.

W realizowanym programie edukacyjny pt. „Czas odkrywców” przewidziano m.in. następujące bloki tematyczne:

a) „Projektujemy” – dzieci zwiedzą okolicę i zapoznają się z miejscową architekturą, będą miały okazję opracować projekt zagospodarowania terenu (rzeźba ze śniegu);

b) „Dzień zimy – tworzymy dla przyjemności” – blok zajęć artystycznych, inspiracją dla rysunków, wierszy i opowiadań będzie zima;

c) „Tworzymy baśniowy świat” – wycieczka po okolicy w celu poszukiwania bajkowych miejsc, samodzielne opowiadanie lub pisanie bajek, konkurs na najładniejsze opowiadanie, plastyczne ilustracje do bajek, wieczorny bal przebierańców – postacie z wybranych bajek;

d) „Tworzymy nowe dyscypliny sportowe” – zabawa w igrzyska sportowe, dyskusja na temat dyscyplin sportowych, wymyślanie nowych dyscyplin oraz organizacja igrzysk.