Szkolne Koła o sobie

W tym dziale zamieszczamy krótkie autoprezentacje Szkolnych Kół Caritas. Prosimy o ich nadsyłanie na adres mailowy Koordyatora Szkolnych Kół: bpulcyn@caritas.pl

[wc_accordion collapse=”0″ leaveopen=”0″ layout=”box”]

[wc_accordion_section title=”Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Publiczne Technikum w Ożarowie Maz.”]

Szkolne koło Caritas w ZSP nr 1 w Ożarowie Maz. powstało w grudniu 2009 roku. W obecnej chwili należy do niego 7 uczniów. W ubiegłym roku szkolnym Koło podjęło następujące działania na rzecz potrzebujących osób: przygotowano paczki żywnościowe dla uczniów pochodzących z biednych rodzin przed Świętami Bożego Narodzenia w 2009 roku, podjęto współpracę ze świetlicą środowiskową działającą przy parafii w Ożarowie Mazowieckim przekazując pomoc w postaci przyborów szkolnych, zabawek, słodyczy, materiałów piśmienniczych oraz pieniędzy; przeprowadzono zbiórkę żywności, środków czystości i ubrań na rzecz powodzian z miejscowości Świnary. W bieżącym roku szkolnym Szkolne Koło Caritas podjęło następujące działania: pomoc słabszym uczniom w nauce ze strony kolegów, zbiórka używanych podręczników dla uczniów pochodzących z biednych rodzin, zbiórka pieniędzy  na dożywianie uczniów na terenie ZSP nr 1 w Ożarowie Maz.

Opiekun Szkolnego Koła Caritas
mgr Edward Braszkiewicz

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Szkolne Koło w ZS Rolnicze Centrum Kształcenia w Piasecznie”]

Koło zostało powołane w pażdzierniku 2009r., na patrona uczniowie wybrali św. Jana Bosko. Opiekunem SKC jest Katarzyna Janiszewska – katechetka pracująca od 14 lat w szkole. Asystentem kościelnym był ks.G. Zabagło a od wrzesnia 2010 r. jest nim ks.P. Jutkiewicz – katecheta pracujący  pierwszy rok w szkole. Koło liczy obecnie 9 wolontariuszy,

Akcje SKC to między innymi: apele upamiętniające postać Jana Pawła II, Boże Narodzenie;  pielgrzymka do Częstochowy; udział w konkursach (np. dotyczący ks. J. Popiełuszki, prymasa S. Wyszyńskiego) oraz olimpiadzie biblijnej i teologicznej; przygotowywanie gazetek ściennych dotyczących roku liturgicznego; sprzedaż stroików świątecznych; współpraca z domem dziecka, przygotowanie oprawy liturgicznej podczas mszy św odprawianych z udziałem młodzieży szkolnej; organizowanie prelekcji dotyczących moralnych zachowań oraz działalności misyjnej.

Katarzyna Janiszewska

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Szkolne Koło w Zespole Szkół Nr 3 w Konstancinie Jeziornie”]

Opiekunowe:  Dorota Staniek, Marlena Narewska

Wolontariat w Zespole Szkół Nr 3 (Gimnazjum) im. Ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie Jeziornie działa od października 2008 r. Pierwotnie otrzymał nazwę „Młodzieżowa Grupa Wsparcia”. Od początku swojej działalności wolontariusze biorą udział w pakowaniu i wydawaniu żywności przy parafii św. Józefa Oblubieńca NMP, która odbywa się co miesiąc (akcja Banku Żywności). Żywność otrzymują ludzie ubodzy z naszego miasta.
Ponadto we wszystkie dni szkolne członkowie Młodzieżowej Grupy Wasparcia pomagają paniom w szkolnej świetlicy. Ich praca polega na organizowaniu swoim młodszym kolegom i koleżankom (szkoła podstawowa) gier i zabaw oraz pomocy w odrabianiu prac domowych.
W maju 2009 r. Parafia św. Józefa Oblubieńca obchodziła 100-lecie istnienia. Wolontariusze pomagali przy organizacji uroczystości, która odbyła się w formie festynu. W dniu 100 – lecia natomiast troszczyli się o porządek i prowadzili loterię fantową. Okazało się, że stoisko z fantami było najbardziej oblegane przez uczestników festynu było więc co robić.
W listopadzie 2009 r. Złożyliśmy podanie do Caritas w Warszawie o aktywowanie w naszej szkole Szkolnego Koła Caritas. Odpowiedź pozytywną otrzymaliśmy w czerwcu 2010 r. Nasza grupa zmieniła więc nazwę z „Młodzieżowej Grupy Wsparcia” na „Szkolne Koło Caritas”.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2009 r. zorganizowaliśmy na terenie  szkoły loterię fantową na potrzeby ubogich uczniów naszej szkoły. Zebraliśmy 370 zł. Za zebrane pieniądze opiekunowie Koła zakupili artykuły spożywcze i przekazali je dwóm rodzinom z naszej szkoły. Rodziny zostały wytypowane przez Dyrektora Szkoły.
12 stycznia 2010 r. miało miejsce straszne wydarzenie – trzęsienie ziemi na Haiti. W ramach pomocy poszkodowanym członkowie Szkolnego Koła Caritas zbierali do puszek pieniądze. Akcja zbiórki pieniędzy odbyła się w Kauflandzie w Piasecznie. Zebraną kwotę w wysokości 540 zł. przekazaliśmy proboszczowi parafii św. Józefa Oblubieńca NMP, który oddał ją do Caritas-u w Warszawie.
Ostatnia akcja jaką przeprowadziliśmy to zbiórka darów na powodzian. Z prośbą o tę akcję zwrócił się do nas Burmistrz Miasta Konstancin Jeziorna. W ramach tej akcji wysłaliśmy do wszystkich pobliskich szkół i przedszkoli pisma z prośbą o przeprowadzenie zbiórki w poszczególnych placówkach. Dary zebrane w całym mieście i okolicach przewieźliśmy do naszej szkoły – posegregowaliśmy, a następnie zawieźliśmy do punktu wyznaczonego przez Burmistrza.
Podjęliśmy się też zbiórki pieniędzy – niestety ze względu na kończący się rok szkolny nie udało się nam zbyt wiele pieniędzy zebrać. Zebrana kwota została przekazana do Caritas w Warszawie.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Szkolne Koło przy Szkole Podstawowej nr 340 w Warszawie”]

Nasze Koło istnieje od roku 2000. Każdego roku włączamy się w ogólnopolskie akcje Caritas takie, jak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom czy Kromka Chleba. Organizujemy pomoc grupom i społecznościom poszkodowanym przez katastrofy i kataklizmy: tragedia w szkole w Biesłanie, katastrofa budowlana w Katowicach, trzęsienie ziemi na Haiti, pożar szkoły w Laskach, powodzie w kraju. Organizujemy spotkania z Seniorami z naszej dzielnicy, wspieramy szkoły misyjne w Miandrivazo na Madagaskarze. Uczestniczymy w akcji „Pola Nadziei” polegającej na wsparciu hospicjum. Podejmujemy też wiele codziennych drobnych inicjatyw wynikających z potrzeby chwili. Współpracujemy także z Parafialnym Zespołem Caritas z parafii pw. bł. Władysława z Gielniowa poprzez np. udział w organizowaniu loterii świątecznych, w kweście na dofinansowanie zakupu podręczników czy gromadzeniu podręczników używanych.
Marianna Wojtkowska – opiekun Koła

[/wc_accordion_section]

[/wc_accordion]

Skip to content