Warszawska Noclegownia „Przystań” pomaga w reintegracji społecznej

Noclegownia „Przystań”, prowadzona przez warszawską Caritas, zaangażowała się w Wolski Program Reintegracji Społecznej „Druga Szansa”. Polega on na wyremontowaniu do końca br. dziesięciu zdewastowanych mieszkań socjalnych przekazanych przez Urząd Dzielnicy Wola. W pracach remontowych uczestniczyć będą mieszkańcy naszej Noclegowni i Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.
Gotowe do zamieszkania lokale otrzymają osoby bezdomne, które już od dłuższego czasu pracują nad sobą: utrzymują abstynencję, skończyły terapię odwykową, podjęły pracę zarobkową i zmieniły swoją postawę życiową. Uczestnicy programu nabędą umiejętności z zakresu robót remontowych (malarskich, układania glazury i terakoty etc.). Będą mogli się nauczyć jak pracować w zespole oraz jak prowadzić samodzielne życie i gospodarstwo domowe.
W pilotażowym programie wolskiego OPS-u „Wspieranie Osób Bezdomnych w Wychodzeniu z Bezdomności” bierze udział trzech mieszkańców Noclegowni „Przystań”. Celem tego programu jest stworzenie osobom bezdomnym warunków na powrót do pełnienia ról społecznych i zawodowych poprzez uczestniczenie w zajęciach grupowych, kontakcie indywidualnym z psychologiem i pracownikiem socjalnym.
Osoby uzależnione od alkoholu sukcesywnie kierowane są na zamknięte terapie odwykowe, w szczególności do Ośrodka Terapii Uzależnień przy ul. Kolskiej 2/4, z którym została podpisana umowa o współpracy oraz do Ośrodka Terapii Uzależnień Towarzystwa Brata Alberta przy ul. Knyszyńskiej 1. Uzależnionym, którzy np. z powodu podjęcia pracy zarobkowej nie mogą poświęcić dwóch lub trzech miesięcy na terapię zamkniętą, proponuje się uczestnictwo w terapii otwartej w Poradniach Odwykowych.
Z mieszkańcami naszej Noclegowni, a szczególnie z osobami wyróżniającymi się w pracach na rzecz placówki, zostały podpisane indywidualne kontrakty na pobyt zimowy. Osoby te zostały zameldowane na pobyt czasowy w naszym Ośrodku do końca zimowego okresu ochronnego tj. do końca marca przyszłego roku.
Skip to content