W trosce o bezdomnych – Caritas Archidiecezji Warszawskiej

29 października, w siedzibie Caritasu Archidiecezji Warszawskiej, przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, z inicjatywy ks. Mieczysława Malinowskiego, przewodniczącego Rady Opiekuńczej ds. Bezdomnych przy Prezydencie m. st. Warszawy odbyło się spotkanie, którego tematem była „Pomoc ludziom zagrożonym wyziębieniem lub zamarznięciem w okresie zimy”. Przed spotkaniem, o godz. 11.30 została odprawiona Msza Święta.
Na spotkanie zostali zaproszeni: przedstawiciele następujących instytucji: straży miejskiej/policji, izby wytrzeźwień, dyrektorzy szpitali, pogotowia ratunkowego, dwóch biur polityki społecznej i zdrowotnej Urzędu Miasta, OPS, Prezydenta Warszawy oraz Caritas A.W. i pozostałych organizacji prowadzących noclegownie i schroniska na terenie Warszawy i jej okolic.
Prezydium Rady Opiekuńczej ds. Bezdomnych przy Prezydencie m. st. Warszawy zwróciło się do organizacji prowadzących noclegownie i schroniska z prośbą o przesłanie do 15 listopada na adres e-mailowy: przystan@autograf.pl lub na nr faksu: (022)836-81-82 informacji o :
• ilości miejsc w placówkach (czy są to miejsca dla osób niesprawnych np. poruszających się o kulach, czy leżących, czy zapewniona jest pomoc lekarsko-pielęgniarska);
• czy planuje się zwiększenie ilości miejsc na okres zimy (i na jakich zasadach, np. pobyt tylko noclegowy czy całodobowy z wyżywieniem całodobowym);
• czy w okresie mrozów planuje się przyjmować osoby pod wpływem alkoholu i do jakiego wskazania alkomatem;
• czy deklaruje się podawanie codzienne raportów o stanie miejsc w swojej placówce do mającej powstać bazy informacyjnej – infolinii, którą prowadzić planuje Caritas A.W.
Kolejne spotkanie organizowane przez Radę Opiekuńczą ds. Bezdomnych przy Prezydencie m. st. Warszawy odbędzie się w dniu 18 listopada 2008 r. we wtorek o godz. 12:00 w siedzibie Monaru przy ul. Skaryszewskiej 19. Będzie ono poświęcone również tematowi przygotowania się do zimy.

Skip to content