Światowy Dzień Chorego

11 lutego z okazji Światowego Dnia Chorego w Ośrodku Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy Krakowskim Przedmieściu 62 celebrowana była msza święta z udziałem pacjentów. Na początku mszy do uczestników – chorych, wolontariuszy i personelu medycznego – zwrócił się Ks. Zbigniew Zembrzuski, dyrektor warszawskiej Caritas. Homilię w czasie mszy wygłosił biskup Józef Górzyński, który przypomniał, że ustanowione przez Jana Pawła II święto to jednocześnie dzień, gdy w Kościele wspominane jest pierwsze objawienie Matki Bożej w Lourdes, sanktuarium szczególnym dla chorych i cierpiących. Biskup zaznaczył, że w swoim bólu i niedomaganiu człowiek chory zbliża się do cierpienia i ofiary Chrystusa. Ksiądz Biskup udzielił sakramentu namaszczenia zgromadzonym pacjentom.

Skip to content